Växjö blir en fristad för förföljda författare. Enligt P4 Kronoberg ska kommunen erbjuda bostad och uppehälle åt en eller flera författare i ett par års tid. Sedan tidigare har Malmö, Uppsala och Stockholm valt att erbjuda förföljda författare bostad och uppehälle. Växjö kommun sätter av 230000 kronor till projektet i år, men troligen anländer den första författaren till kommunen först nästa år.