”Vi vill ha människor från segment A i Svinarp. Inte segment K.”
Lars-Göran Bengtsson, kommunalråd i Svinarp

”När jag hör ordet kultur osäkrar jag min pistol.”
Herman Göring

 

ÖSTERSUND HAR ETT FANTASTISKT KULTURLIV!
Staden vimlar av kreativa människor med lång erfarenhet inom områden som musik, teater, konst, film och litteratur. Östersund (och Jämtland) har de senaste decennierna fostrat en rad begåvningar som lyckats både nationellt och internationellt, inte minst inom populärmusiken men även inom den klassiska genren. Mycket tack vare insatser från kommunala musikskolan, Tingshuset, Estrad Norr m.fl.

Tyvärr flyttar många av dessa människor härifrån.

Och det är ett stort problem.

Inte bara för de kulturintresserade utan även för regionen som sådan. All tillgänglig forskning visar nämligen att en stad står och faller med sina kreativa krafter. En stad måste ha ett rikt kulturliv och tydliga politiska visioner kring kulturen för att bli ett attraktivt alternativ för de som vill flytta dit (och även: för de som vill stanna kvar).

Vill vi att Östersund ska växa och utvecklas måste kulturen ha en framträdande plats. Inte bara som ren förströelse och fritidssysselsättning utan även som drivkraft i den allmänna, kreativa processen.

 

KULTUREN SOM KATALYSATOR
Kulturen (se definiering i separat artikel) är det som tröstar oss, som roar och stimulerar men den har också - historiskt sett - en viktig roll som samhällskommentator och intellektuell pådrivare.

Några korta exempel:

- Guernica (Picasso)

- Ecce Homo (Elisabeth Ohlson Wallin)

- Starke Man (Wiktor Ericsson, Anders Jansson)

- A Hard Rain’s a-Gonna Fall (Bob Dylan)

- Vredens Druvor (John Steinbeck)

- The Star Spangled Banner (Hendrix version på Woodstock)

- Campbell’s Tomato Soup (Andy Warhol)

- SCUM-manifestet (Valerie Solana)

- Tyst Vår (Rachel Carson)

- Smells Like Teen Spirit (Nirvana)

- En dag i Ivan Denisovitj liv (Solzjenitsyn)

- Easy Rider (Dennis Hopper)

- Do They Know it’s Christmas? (Band Aid)


Klassiska verk (de flesta) och exempel på det som populärt brukar kallas ”spetskompetens”.

Ingen uppnår dock denna spetskompetens utan ett stabilt fundament.

Pyramidens topp vilar inte på luft – i Östersund engagerar kommunala kulturskolan (via grundkurser, ensembler och körer) 1 300 barn och ungdomar (!).

I dagsläget står ytterligare 374 barn i kö för att lära sig spela och sjunga.

Ett fantastiskt intresse och en resurs som måste tas om hand av vuxenvärlden.

Och av vår politiska ledning.

Om kultur ska växa och frodas krävs, å ena sidan, engagemang och idéer. Det krävs politiskt mod och prioriteringsvilja. Men också arenor och de arenorna behöver inte kosta +300 miljoner.

Det räcker med 150.

 

EN VIKTIG PUSSELBIT SAKNAS
Skämt åsido.

Vi tycker att Östersund saknar en viktig pusselbit i det pågående samhällsbygget och i den pågående visionen (se Östersunds kommuns Tillväxtavtal) att göra staden till en attraktiv boendeort och ett attraktivt resmål.

Vi saknar ett modernt kultur- /konserthus.

Inte ett kulturhus av den vräkiga sorten. Inte ett monument över en politisk era (eller en arkitekt) utan ett flexibelt, verksamhetsinriktat kulturhus med en större konsertlokal - akustiskt anpassad - där både lokala och nationella/internationella produktioner kan tas om hand med rätt sorts teknik och kompetens.

Ett kulturhus som skulle kunna fungera som samlingspunkt för stadens professionellt arbetande musiker, filmare, författare, dansare och konstnärer. Människor som genom sin verksamhet ska inspirera och utveckla de ungdomar som vill arbeta med kultur i framtiden.

Samtidigt skulle ett sådant hus, en sådan plats, bidra till att utveckla stans centrum och komplettera Östersunds profil som en intressant och mångfacetterad stad.

 

DET SAKNAS EN RÖST
Inom ramen för projektet Startskott vill vi försöka påverka och skynda på diskussionen och beslutsprocessen kring en sån arena. Och även - detta är viktigt - vara en röst för kulturens roll i den regionala utvecklingen.

Vi tycker nämligen att den rösten saknas.

Den finns inte i Rådhuset, inte på Länsstyrelsen och det här leder till att kulturen ofta får sitta på undantag när de stora riktlinjerna dras upp för stans utveckling.

Kulturen ses alltför ofta som ett ornament i samhällsutvecklingen, ett bihang, stråkkvartetten som spelar vacker men ofarlig musik i bakgrunden på den stora företagargalan; det pittoreska inslaget, det akademiska alibit.

Men kulturen är viktigare än så.

Den har mer att ge.

Och där finns det ett problem: vi kulturarbetare är alldeles för dåliga på att organisera oss. Skråtänkandet inom kulturen är starkt. I det avseendet har vi massor att lära av idrotten som inte tvekar att gå ihop, över grengränserna, och dels ställa krav på politikerna, dels bearbeta media och synas där.

Startskott är ett försök att samla den regionala kulturens goda krafter under ett och samma paraply. Till att börja med för att försöka påverka frågan kring nämnda kultur- och konserthus.

Alla i projektet jobbar helt ideellt och grundtanken är att vi tillsammans ska skapa nåt som kommande generationer kan ha nytta av - både rent konkret och som en referenspunkt i debatten kring kulturens betydelse i ett modernt, framåtblickande samhälle med tonvikt på demokrati, humor, självinsikt och humanism.

Välkommen att vara med!

Björn, Jens, Katarina & Martin